-de/-da bağlacının ve -ı hal ekinin çiftleşmesiyle oluşan melez tür. -de/-da bağlacı her daim ayrı yazıldığı için doğru yazılışı da yı'ydı ama dayı şeklinde çok kullanıldığı için fbi tarafından kalıplaşmış sözcük olarak kabul edildi.